Chung Cư Harmona


Chia sẻ: 

Triển khai: 01/2014

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM