Tản Đà Court


Chia sẻ: 

Triển khai: 09/2012

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh