Chung Cư The Estella I


Chia sẻ: 

Triển khai: 05/2018

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

Cổng chính:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối vào xe ôtô

- 01 lối ra xe máy

- 01 lối ra xe ôtô

Tầng hầm B1:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối vào xe ôtô

- 01 lối ra xe máy

- 01 lối ra xe ôtô

Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh