Copac Square


Chia sẻ: 

Triển khai: 01/2013

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 02 tầng hầm

- 02 lối vào xe máy

- 03 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh